Nuôi Trồng Thũy Sãn

N u ô i   T r ồ n g   T ô m   S ú ,   T h Å© y  
S ã n ,   S ạ c h   v à   Ä� ú n g   C á c h


Nuôi sạch và đúng cách, là phải nuôi như thế nào?

Tôi tên là Trần Thanh Liêm là Thiết Kế Sư Cơ Khí, Hoạ sỉ (vẽ hình cho trẽ em tô màu), tốt nghiệp �ại H�c Cộng �ồng tại bang Washington Hoa Kỳ năm 1981, với 26 năm kinh nghiệm thiết kế cơ giới �ư�ng Xá, cơ giới Lâm sản và cơ giới Nông Ngư Nghiệp.

Hiện tại tôi đang sống tại Hoa Kỳ, thành phố Seattle, tiểu bang Washington.

20 năm trước tôi đã thiết kế gàu sắt xúc đất cho 1 hãng nuôi tôm càng xanh ở Hawai, nhưng mà v� kỹ thuật nuôi trồng thuỹ sãn đã đến với tôi thật là bất ng�, mùa tôm 2006 ngư�i anh cũa tôi ở Việt Nam nuôi tôm đã bị lỗ lã thất bại, tôi cũng vẫn chưa chú ý đến việc nuôi tôm và sau vụ thu hoạch mùa tôm cũa ngư�i anh vào đầu tháng 7 năm 2007, cũng nh� cơ quan Thuỹ Sãn tỉnh Kiên Giang tư vấn kỹ thuật, nhất là men Vi Sinh được đánh vào ao tôm, với 4 ha mặt nước anh đã lãi 160 triệu đồng, lúc đó tôi mới quan tâm đến ngành nuôi trồng thuỹ sãn và bắt đầu từ đó tôi đã lên mạng tìm kiếm tài liệu, tiếng Anh cũng như tiếng Việt, cũng như sự trao đổi những thông tin và kinh nghiệm cũa ngư�i anh ở Việt Nam.

Càng đ�c càng nghiên cứu các tài liệu trên mạng, tôi nhận thấy rằng những ngư�i chuyễn giao kỹ thuật nuôi trồng cũng như những ngư�i nông dân ở Việt Nam mắc phải những lỗi lầm "nho nh�" nhưng mà những cái lỗi lầm "nho nh�" nầy lại tác động rất là lớn lao trong việc nuôi trồng, trắng tay hay bội thu là do những lỗi lầm ấy, nếu mà biết sữa đổi, không cần phải tốn thêm ti�n mà chẵng những tiết kiệm được ti�n, không dùng thuốc kháng sinh, tinh thần cũa ngư�i nuôi trồng cũng không phải lo lắng bất an vì bệnh hoạn cũa con tôm, mà sau vụ mùa thu hoạch, trong túi cũa h� cũng rũng rĩnh được "1 chút ti�n", nghĩa là "BỘI THU" gấp 5 đến 7 lần như h� đã dự đoán.

Chỉ trong 120 ngày, bằng th�i gian qui trình nuôi 1 vụ tôm, tôi đã h�c h�i, nghiên cứu và thông suốt những kỹ thuật và tôi đã đúc kết thành những bài viết v� kỹ thuật nuôi trồng thuỹ sãn, nhất là con tôm sú.

Tôi đã đ�c được những tin tức v� ngư�i nuôi trồng ở Việt Nam bị trắng tay vì con tôm, từ Thanh Hoá, Phú Yên cho đến mũi Cà Mau và tôi đã quyết định đưa những bài viết nầy lên trang web cũa tôi, đễ giúp ngư�i nông dân ở quê nhà được tiếp cận những kỹ thuật hoàn chĩnh hơn, sẽ không bị nghèo đói và nợ nần vì con tôm.

Những đi�u cơ bãn dưới đây không chỉ giới hạn ở con tôm mà còn được áp dụng cho con Cá và con Cua nữa.

1) Theo Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đưa ra mực nước: 80cm, có đúng hay không đúng?

Theo tôi mực nước 80cm nầy, chỉ đúng cho một vùng nào đó trên thế giới, nhưng mà hoàn toàn sai và không phù hợp đối với Việt Nam, bởi vì th�i tiết, khí hậu ở Việt Nam rất là khắc nghiệt và oi bức. Khi nhiệt độ trong nước tăng thì con Virút, tảo độc và Amonia cũng sẽ dễ dàng sinh sôi nẩy nở và tăng trưỡng, để cho chúng không có cơ hội phát triễn, cũng như con tôm sống được thoãi mái, mát mẽ, giống như con ngư�i ở trong nhà có máy lạnh, con tôm sẽ không bị hao tổn "Calori" nh� đó con tôm sẽ tăng trưỡng nhanh hơn, với con ngư�i, gặp th�i tiết oi bức sẽ đổ mồ hôi và mất "Calori", cho nên ngư�i Việt Nam không béo phì như những ngư�i Tây Phương nhất là ngư�i Hoa Kỳ.

�ể khắc phục khâu nầy, chúng ta nên tăng mực nước từ 80cm lên 1-1,2/mét hay là sâu hơn nữa cho Bán Công Nghiệp, 2-2,2/mét hay là sâu hơn nữa cho nuôi Công Nghiệp.

2) Rãi thức ăn trên toàn mặt ao cho tôm ăn, đúng hay là sai?

a) Phí ti�n vì thức ăn dư thừa.

b) "Thức ăn dư thừa" là nguyên nhân chính tăng lượng Amonia (NH3) cũng như sự trợ giúp gia tăng nẩy nở cũa con Virút, mà có nhi�u Amonia trong môi trư�ng nước thì Amonia sẽ làm cho:

a1) Con tôm chậm lớn.

b1) Con tôm yếu (dễ bị Virút tấn công).

�ể ngăn chận tất cã sự cố sẽ xảy ra nêu trên, theo tôi, ngư�i nuôi trồng cần phải kiểm soát chặt chẻ khâu thức ăn dư thừa nầy, bằng cách: �ặt những cái "Sàng ăn" cho tôm ăn (20-30cái/ha), mà tất cã các nước Nam Mỹ từ Mêxicô trở xuống mi�n nam, Ecudor, Brazil...v...v.. h� đ�u dùng "Sàng Ăn" cho ao tôm cũa h� từ năm 1992.

Không có thức ăn dư thừa, thì sẽ không có mầm bệnh, không có Amonia và Virút. Kiểm soát chặt chẻ khâu này, thì các bạn đã giảm đi 60% sự cố và dịch bệnh mà còn tiết kiệm được 50% ti�n thức ăn, nghĩa là trước đó các bạn phải tốn 100 triệu đồng thức ăn thì bây gi� các bạn chỉ cần tốn 50 triệu, còn lại 50 triệu kia sẽ làm cho cái túi cũa các bạn nó kêu leng-keng và nặng hơn.

3) Con giống, nếu con giống bị khan hiếm, không được kiểm tra dịch bệnh, vậy ngư�i nuôi có nên mua đại đem v� nuôi không?

Theo tôi, dĩ nhiên là không, tỉ lệ rũi ro thật là lớn lao cho ngư�i nuôi trồng, không nên hấp tấp, nếu con tôm bị bệnh thì sự thiệt hại sẽ v� ngư�i nuôi trồng mà không phải v� ngư�i sãn xuất con giống, nên hoãn lại 10 ngày, nữa tháng ch� khi có con giống sạch hảy mua.

Trong kế hoạch nuôi, ngư�i nuôi trồng cần phải có dự tính kế hoạch A, B, C, nghĩa là không có con tôm giống sạch bệnh thì bước kế tiếp là nuôi con tôm càng xanh, con cá rô phi, con cá kèo hay là con cua, chứ đừng vì lý do "Tôi phải nuôi cho bằng được con tôm sú, sạch hay không sạch" để rồi phải bị lỗ lã và mang nợ nần vào thân, nên nhớ nuôi tôm càng xanh, cua, cá, cá tra, cá ba sa thì qui trình cơ bản nuôi trồng cũa chúng cũng giống như nuôi con tôm sú, chẵng khác biệt gì.

Phụ chú cũa tác giả:

Con giống được thử nghiệm sạch ở các trại giống ở Việt Nam giá 50 đồng/con. Biết cách nuôi vẫn tốt hơn là con giống 250 đồng/con, các con giống nầy do công ty ở Hawai sãn xuất và sẽ đưa vào Việt Nam năm 2008, các bạn nên tự lựa ch�n để không phải phí ti�n, con giống đắt ti�n mà nuôi không đúng phương cách, thì kết quả cũng thất bại mà thôi.

4) Có cần đánh men Vi Sinh vào ao tôm hay không và Vi Sinh là gì?

Men Vi Sinh là các loại vi khuẩn tốt mà chúng nó đã được dùng trong Kỹ Nghệ Hoá Chất, Nông Nghiệp và Thuỹ sãn trên thế giới. Do đó chúng ta cần phải xử dụng men Vi Sinh cho ao tôm.

a) Men Vi Sinh trộn vào thức ãn (ngăn ngừa bệnh phân trắng đư�ng ruột).

b) Men Vi sinh trong nước, tiêu huỹ thức ăn dư thừa (nếu có trong ao) và chuyển Amonia thành Protein làm thức ăn cho tôm, khâu này, thì các bạn đã giảm đi 20% sự cố và dịch bệnh.

5) Có nên tạo Ao Lắng hay không?

Theo tôi, nguồn nước từ sông, rạch có chứa cặn bã, mầm bệnh và cá tạp sẽ có hại cho con tôm nếu mà được bơm thẵng vào ao nuôi, nên chúng ta cần phải có ao lắng để diệt trùng, diệt tạp, trước khi đưa nước vào ao nuôi, ở khâu này thì các bạn đã giảm đi 10% sự cố và dịch bệnh.

6) Có cần bổ xung Vitamin (thuốc bổ) cho con tôm hay không?

Con ngư�i cũng như con vật và cây cõ, chúng cũng cần có Vitamin và khoáng chất, giúp sự đ� kháng cho cơ thể cũa con ngư�i cũng như cơ thể cũa con tôm.

7) Có cần máy quạt nước hay không?

Theo tôi mỗi ao tôm cần phải có máy quạt nước, bỡi vì con tôm cần Oxy để thở mà máy quạt nước sẽ luân chuyển nước và mang khí ôxy đến cho con tôm.

8) Có cần máy sục khí ôxy hay không?

Theo tôi, mỗi ao tôm cần phải có máy sục khí Oxy, nhất là v� ban đêm, những lúc tr�i âm u hoặc mưa thì trong ao sẽ thiếu khí Oxy, cho nên ngư�i nuôi trồng cần phải có máy sục khí Oxy để cung cấp khí Ôxy cho con tôm.

9) Có cần khâu trị bệnh trong quá trình nuôi tôm hay không?

Theo tôi sẽ không bao gi� có cái cụm từ "Khâu trị bệnh trong quá trình nuôi tôm", bởi vì các bạn làm tốt ở các khâu trong CHIẾN THUẬT và QUI TRÌNH NUÔI TÔM là phòng ngừa, ngăn chận sự cố ngay từ lúc ban đầu, nghĩa là nuôi ở "THẾ CÔNG = CHỦ CHIẾN = THẮNG LỢI). Còn ngồi ch� sự cố xảy ra mới lo trị bệnh là nuôi ở "THẾ THỦ = CHỦ BẠI = THUA LỖ". Nếu có sự cố, dịch bệnh xảy ra trong ao tôm cũa bạn, bởi vì các bạn chưa làm tốt các khâu phòng ngừa và ngăn chận.

Nếu có sự cố, dịch bệnh "�Ã" xảy ra, thì 95% là không thể khống chế và cứu chữa được nữa, thì các bạn cũng không nên chú ý hay bận tâm ở khâu trị liệu nầy.

Mà hãy dốc toàn lực phòng chống, ngăn ngừa ngay Từ Thuỡ Ban Sơ, Từ Lúc Ban �ầu thì phần thắng lợi sẽ luôn luôn nghiêng v� các bạn, còn nói đến trị bệnh thì phần thua lỗ đã hiện diện trong ao tôm cũa bạn rồi, chữa trị làm chi, chỉ mất công, còn tốn thêm ti�n thuốc men mà thôi.

Thất bại:

Các ngư�i trong ngh� nuôi trồng Thuỹ sãn phải biết v� ông nầy, ông �inh �ức Hữu (Kỹ sư Năng Lượng Nguyên Tử) là Tổng Giam �ốc cũa tập đoàn ATI (American Technology, Inc.) còn g�i là Công ty Công Nghệ Việt-Mỹ là công ty nuôi trồng tôm sú và tôm chân trắng lớn nhất Việt Nam, 2000 ha ở Hà Tỉnh, công ty cũa ông có nhi�u vốn (750 tỉ), đầy đủ kỹ thuật, con giống sạch, men Vi Sinh, nghĩa là không thiếu một cái gì và có một đội ngũ Kỹ Sư và kỹ thuật viên xuất sắc nhất, nhưng mà con tôm sú cũa ông Hữu cũng chết, tôm chân trắng cũng tiêu, cho đến gi� phút nầy ông Hữu cũng không biết vì sao và tại làm sao con tôm cũa ông bị chết? Thưa các bạn, bởi vì "THỨC ĂN DƯ THỪA" đó các bạn ạ, chứ không phải là Amonia, mà Amonia chỉ là những tên đánh thuê giết mướn, do đó Amonia chỉ là 1 "Bóng Ma", là 1 con vật tế thần. Còn những tên đầu s�, đứng sau lưng giựt giây mới chính là "Thức Ăn Dư Thừa".

Xin các bạn vào xem những cái link nầy rồi sẽ rõ:

http:/

http:/

Kinh nghiệm cũa tôi:

Hồ cá Koi (Lý ngư) cũa anh Trần Thành Sện, là anh h� cũa tôi, đang sống ở thành phố Seattle bang Washington USA. Trong quá trình nuôi, mật độ cao, thức ăn dư thừa và chất thải làm cho nước đục và có mùi hôi vì Amonia quá nhi�u trong nước và đã làm chết trên 200 con cá Koi 10cm. Tôi đã cố vấn cho anh, rữa sạch đáy ao, thay nước mới, mua thuốc diệt tảo, rơm rạ (straw) và men Vi sinh đánh vào 2 ao, hạn chế thức ăn vừa đủ.

Kết quả sau 2 tuần, màu cũa nước rất trong và có hiện tượng nổi b�t trắng, sau 30 ngày thì những Sinh Khối đã hình thành và cái Sinh Khối lớn nhất là 30cm đư�ng kính, Sinh Khối nầy có màu giống như rau má xây sinh tố.

Muốn xem hình ảnh hảy vào xem bài "Nuôi tôm bằng Sinh Khối" (Biofloc = Quần thể Vi Sinh), (Hồ cá cũa anh Trần Thành Sện) trong trang web cũa tôi.

/coloringbook/nuoi-trong-tom-su-tom-cang-xanh-bang-sinh-khoi.html

Ở Mỹ h� dùng cách nuôi cao sãn nầy đã đạt sãn lượng là 100tấn/2.5vụ/ha/năm, còn ở Việt Nam 5-7tấn/ha/năm là nhi�u.

�ầu tư:

Năm 2008, tôi sẽ đầu tư 20 ngàn đô, cùng với ngư�i anh nuôi tôm sú ở Việt Nam, nghĩa là tôi châm vốn và chuyển giao kỹ thuật, còn anh tôi thì lo việc nuôi trồng và tôi cũng có 1 ngư�i bạn, anh ta là ngư�i Mỹ gốc Lê-ba-non, đã ngõ ý là muốn châm vốn vào việc nuôi tôm cũa tôi là 30 ngàn đô, sau khi đã nghe tôi trình bày qua quá trình nuôi tôm.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa:

a) Những đi�u cơ bản nêu trên, không chỉ áp dụng cho tôm mà còn áp dụng cho "Cá" và "Cua" nữa.

a) 90% những ngư�i nuôi trồng ở Việt Nam bị thất bại, con tôm bị bệnh, bị chết, mà nguyên nhân chính là do Thức Ăn Dư Thừa , ngư�i nuôi trồng nên kiểm soát chặt chẽ ở khâu này, cho dù các bạn có con GI�NG, T�T, SẠCH và KHOẼ MẠNH NHẤT TRẦN GIAN, có Men Vi Sinh, có Vitamin, có Ao Lắng...v...v..., mà các bạn không xử lý đúng cách thì các bạn cũng sẽ bị chết ở khâu nầy, xin đừng có "Ỷ Y" và "Ỷ LẠI" ở những khâu khác, nếu bằng không, thì dịch bệnh đến lúc nào cũng không biết, tôm chết lúc nào cũng không hay.

Nếu các bạn không làm tốt ở khâu này, thì chắc chắn 60% là thất bại mà 40% còn lại vẫn còn có những rũi ro khác nữa, chứ không phải 40% còn lại là hoàn toàn thành công đâu nhá!

Nếu các bạn không làm tốt ở khâu này thì đừng bao gi� có cái ước mơ, mộng tưỡng làm giàu bằng cách nuôi tôm.

Bà con nuôi trồng ở Việt Nam đã bị chết ở khâu nầy: Tán gia bại sãn, bán vợ, đợ con, đi chầu Diêm Vương mà cũng không biết tại sao mình chết.

Kết luận:

Thức ăn dư thừa 60%, Vi sinh 20%, ao lắng 10%, còn lại 10% sự cố là do thiên tai mà không ai biết trước được.

Nếu các bạn quản lý chặt chẽ các khâu (Tăng mực nước, con tôm sẽ sống được thoãi mái, kiểm soát chặt chẻ khâu thức ăn thì không có Amonia(NH3), men Vi Sinh sẽ phân huỹ Amonia, chất thãi và cặn bã), thì thông thư�ng con tôm cũa các bạn cở 33con/kg, sẽ tăng kích cở lên 20con/kg rất là dễ dàng, giá bán sẽ tăng từ 100.000đ/kg lên 145.000đ/kg, vụ mùa thu hoạch sẽ bội thu là ở điểm nầy đó các bạn ạ.

Muốn biết thêm chi tiết hãy vào trang web dưới đây để xem các bài:

a) Bóng "Ma" Amonia (NH3).

b) Nuôi tôm ở "Thế Công".

c) Kỹ thuật nuôi ghép trong ao nuôi Tôm Sú.

d) Nuôi tôm bằng Sinh Khối (Biofloc = Quần thể Vi Sinh).

http://www.farfareastcreatures.com

Và sau cùng.

Tôi chúc cho những con tôm cũa các bạn, sống khoẽ, sống mạnh và tăng trưỡng nhanh.

Tôi chúc cho các bạn, ngư�i nuôi trồng, nặng trĩu cái túi mà nhẹ cái đầu, lai rai vài ba chầu, quĩnh quĩnh cần câu vài ba xị, nhớ là m�i tôi với nhá, đừng có quên, nhưng mà tôi thì ở quá xa, thật là xa.Trần Thanh Liêm


(Thiết Kế Sư Cơ Khí, cơ giới �ư�ng Xá, Lâm sản và Nông Ngư nghiệp)
(Hoạ sỉ, vẽ hình cho trẽ em tô màu)
(Chuyên Gia nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản, Tôm Sú tại Hoa Kỳ)

Seattle,
ngày 07 tháng 11 năm 2007
USA.

Email : liemtran308@yahoo.com